ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20200730