ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20200316-1200