ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจการดำเนินงานของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-20200423-1717