ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-20200429-1707