ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเดิม ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วางระบบและติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20200610