ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังและแผน การบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20200417-1749