ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

procurement-20200323-ramsar-site