ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่ออายุโปรแกรมตรวจสอบภัยคุกคามขั้นสูง สำหรับผู้ใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-202212071516