ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการดิจิทัลภาครัฐ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-202301031635