ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในภูมิภาคอาเซียน (ครั้งที่๒) โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20200323-1631