ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-202212081449