ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20221202-cop27