ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก (Heritage Assessments, HIAs) โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-202211071644