ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-202210311530