ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-smart-eia-plus