ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศที่ดิน และทรัพยากรดิน เพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20200324-1627