ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-20220801