ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

recruit-202112221042