ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครอง แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-202112091606