ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายเชื่อมต่อคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-202112031635