ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-2021122031626