ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20211130-1557