ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

recruit-20211130-1156