ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล การส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน ของประเทศไทย ระยะที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20200316-1650