ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20190930