ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟู ย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ 1 โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20200225-oldtown