ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20200311-biobank