ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20191001-1