ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

recruit-202209151014