ประกวดราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20200929-meeting-room