ประกวดราคาจ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20201117-smart-eia