ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานสัมมนาวิชาการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 เปิดตัวกองทุน ThaiCI (Thai Climate Initiative Fund) ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

procurement-202305161652

Skip to content