ประกวดราคาจ้างงานออกแบบ ตกแต่ง ผนังพื้นที่ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาทิปโก้ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddging)

procurement-20200917-1938