5 ตุลาคม 2565 บิ๊กป้อม ห่วงปัญหาโลกร้อนกระทบ ปชช. เคาะยุทธศาสตร์เปลี่ยนผ่านไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ที่มา : บิ๊กป้อม ห่วงปัญหาโลกร้อนกระทบ ปชช. เคาะยุทธศาสตร์เปลี่ยนผ่านไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ – ข่าวสด (khaosod.co.th)
บิ๊กป้อม ห่วงปัญหาโลกร้อนกระทบ ปชช. เคาะยุทธศาสตร์เปลี่ยนผ่านไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด
วันที่ 4 ต.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 1 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated Nationally Determined Contribution: 2nd Updated NDC) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS) โดยให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อย่างเป็นทางการต่อไป โดย (ร่าง) เอกสารทั้ง 2 ฉบับจะเป็นกรอบของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะกลางและระยะยาว ตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มสำหรับการลงทุนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น พลังหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้สุขภาวะของประชาชนดีขึ้น ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการจ้างงานสีเขียว ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทย สอดคล้องกับนโยบาย BCG
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 56.47 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15.40 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ประเทศประกาศไว้ที่ร้อยละ 7 – 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ และเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการประชุม COP27 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้แก่ 1. (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 26 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม และ 2. (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 ที่จะใช้เป็นแนวทางในการเจรจาสำหรับผู้แทนไทยในการประชุม COP27
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ นำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสรุป และจัดทำรายงานการประชุม ต่อไป สำหรับมติคณะกรรมการ ขอให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ำเสมอ ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

http://bpkd.bulukumbakab.go.id/wp-includes/css/slot88/
https://damkar.bontangkota.go.id/togel-slot/
Skip to content