บิ๊กป้อม สั่ง ทส. หนุนทุกภาคส่วนลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๒ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และนำผลการติดตามดังกล่าวประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปีฉบับถัดไป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕๑.๗๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งคิดเป็นการลดได้ร้อยละ ๑๔ โดยเทียบเคียงกับกรณีพื้นฐานในภาคพลังงานและขนส่ง ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีแผนที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ๕๓ และ ๕๕ ล้านตันคาร์บอนได้ออกไซต์เทียบเท่า ตามลำดับ โดย สผ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งมีระบบการ MRV (การวัดผล การรายงานผล และการตรวจสอบพิสูจน์ผล) ที่จะยืนยันผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมในข้อริเริ่ม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริก และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย สผ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนภ. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยข้อริเริ่ม NACAG เป็นการสนับสนุนการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกของประเทศกำลังพัฒนา โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการเงินในการติดตั้งเทคโนโลยี และอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งการเข้าร่วมข้อริเริ่ม NACAG จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึง การส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกสู่ภาคเอกชนในประเทศไทย และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในสาขาอุตสาหกรรม

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content