บิ๊กป้อม สั่ง ทส. หนุนทุกภาคส่วนลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๒ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และนำผลการติดตามดังกล่าวประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปีฉบับถัดไป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕๑.๗๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งคิดเป็นการลดได้ร้อยละ ๑๔ โดยเทียบเคียงกับกรณีพื้นฐานในภาคพลังงานและขนส่ง ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีแผนที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ๕๓ และ ๕๕ ล้านตันคาร์บอนได้ออกไซต์เทียบเท่า ตามลำดับ โดย สผ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งมีระบบการ MRV (การวัดผล การรายงานผล และการตรวจสอบพิสูจน์ผล) ที่จะยืนยันผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมในข้อริเริ่ม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริก และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย สผ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนภ. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยข้อริเริ่ม NACAG เป็นการสนับสนุนการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกของประเทศกำลังพัฒนา โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการเงินในการติดตั้งเทคโนโลยี และอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งการเข้าร่วมข้อริเริ่ม NACAG จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึง การส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกสู่ภาคเอกชนในประเทศไทย และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในสาขาอุตสาหกรรม

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort