นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม COP26 พลิกโฉมประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Skip to content