ที่ปรึกษาอาวุโส Global BIOFIN เข้าพบ รองเลขาธิการ สผ. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 โครงการ Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดย Ms. Annabelle Trinidad Senior Technical Advisor ของ Global BIOFIN นางสาวนิรันดร์ นิรันดร์นุต Country Project Manager พร้อมคณะ เข้าพบนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. พร้อมด้วยผู้แทน กลช. หารือร่วมกันในประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมทวิภาคีระหว่าง Global BIOFIN และ สผ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในการผลักดันการใช้กลไก เพื่อปิดช่องว่างทางการเงินในการขับเคลื่อนแผนระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ประเด็นที่จะขับเคลื่อนต่อไป อาทิ การจัดเก็บค่าใช้บริการสิ่งแวดล้อมบนเกาะเต่า การจัดการและพัฒนาระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี และหลักสูตรอบรมงบประมาณท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังหารือถึงการขับเคลื่อนมาตรการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก เรื่อง การมีส่วนร่วมและเพิ่มการลงทุนของภาคธุรกิจ ภาคการเงินการธนาคาร โดยจะมีการศึกษาเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องของ Biodiversity Credit และดำเนินงานต่อเนื่องในการผลักดัน เพิ่มประสิทธิภาพและกลไกในการใช้งบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยผู้แทน กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  หารือร่วมกันในประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมทวิภาคีระหว่าง Global BIOFIN และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content