ทส. ลุยงานจัดคาราวานสิ่งแวดล้อม “ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๕ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานสิ่งแวดล้อม “ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” พร้อมรับมอบถังรับขยะ (โครงการมือวิเศษ x วน) จากกลุ่ม PPP Plastics เพื่อมอบให้กับภาคีเครือข่าย ๑๐ แห่ง รับมอบถังสำรองน้ำจาก บริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัด เพื่อมอบให้ ๙ โรงเรียน และมอบกองทุนบ่อปลา กองทุนห้องน้ำเพื่อการกุศล กองทุนเพื่อสังคมและเพื่อการศึกษา มูลค่ารวม ๙๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านมลพิษรับเรื่องร้องทุกข์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี รับคืนถุงพลาสติก รับบริจาคอลูมิเนียม สาธิตการตรวจวัดมลพิษ ให้ความรู้การจัดการขยะ แจกกล้าไม้ และร่วมสนุกเล่นเกมรับรางวัล ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ท่าระหัด (บ่อปลา) จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม