ทส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จากนั้นได้นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการขยะ (บ่อขยะ) ในพื้นที่เกาะเสม็ด เพื่อสรุปและหาวิธีการจัดการขยะในพื้นที่ดังกล่าว สำหรับพัฒนาให้เป็นพื้นที่การจัดการขยะตัวอย่างแห่งแรกในประเทศ ในการนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม