ทส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานและกล่าวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ต่อจากนั้น รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหารในวันสงกรานต์ เสร็จแล้วเป็นพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วย ผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม