ทส. จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ

นายนพดล​ พลเสน​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓​ จำนวน​ ๑๒๑​ แห่ง​ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจและชื่นชมแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ​ ที่ทุกท่านได้มีจิตสำนึกและมีความตั้งใจร่วมกันในการช่วยชุมชน​ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม​ และช่วยบริหารจัดการน้ำเสียให้เป็นน้ำดีก่อนคืนสู่สังคม​ อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างดีเยี่ยม​ อย่างมั่นคง​ มั่งคั่ง​ และยั่งยืน​ สืบไป โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์​ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน​ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม