ทส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อจากนั้น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. กล่าวขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จาก รมว.ทส เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัด สผ. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม