ทส.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครบรอบ 20 ปี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ  โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมในพิธี โดยในปีนี้ นางสาว มัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบรางวัลเพชรจรัสแสง ประจำปี 2565 โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยได้ขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าในทุกระดับที่ได้ทำงานร่วมกันมา พร้อมเน้นย้ำขอให้ทำงานด้วยความร่วมมือตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเครือข่ายอาสาสมัครจากภาคประชาชน และยังได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม