ทส. จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม