ทส. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ “Wonderland มหัศจรรย์วันเด็ก”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “Wonderland มหัศจรรย์วันเด็ก” เพื่อให้เด็ก เยาวชน รวมถึง ผู้เข้าร่วมงานได้มีความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กปีนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดกิจกรรมให้เด็กวาดรูป ระบายสีทำเข็มกลัดเป็นของที่ระลึก รวมทั้ง มีการแจกของรางวัลต่างๆ อาทิ เช่น ถุงผ้าลดโลกร้อน ขนม แก้วน้ำ และตุ๊กตาสำหรับเด็กด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม