ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของ สผ.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของ สผ. โดยมีรองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มอิสระเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานดังกล่าว และในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้มอบดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีแก่ นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นรองเลขาธิการ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม