ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. มอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานก่อสร้างที่ทำการหลังใหม่

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานก่อสร้างที่ทำการหลังใหม่ (อาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) หลังจากที่ได้มีการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร กับ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร กับ บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด ไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีรองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ.  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม