ดร.รวีวรรณฯ เลขาธิการ สผ. ตรวจดูความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมตรวจดูความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการรื้อถอนทุบอาคารเก่า ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม