งานแถลงความสำเร็จ ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC (Nationally Determined Contribution: NDC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Infinity ๑ – ๒ ชั้น G โรงแรมพูลแมน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ เตรียมความพร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย NDC อย่างมั่นใจ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้สนใจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content