คณะผู้บริหาร ทส. และสผ. ร่วมลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนฯ และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 ทั้งนี้ มีบรรดาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)